Winkeliers Vereniging Opheusden

Jaarmarkt |

Jaarmarkt

Hierbij nodigen wij u uit voor deelname aan de jaarmarkt 2019 te Opheusden die dit jaar wordt gehouden op woensdag 23 en donderdag 24 oktober van 14.00 - 22.00 uur.
Als u wenst deel te nemen verzoeken wij u het onderstaande inschrijfformulier uiterlijk 1 september 2018 aan ons retour te sturen of te faxen. Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u van ons z.s.m. een factuur.

Deze dient voor 1 oktober 2019 te zijn voldaan per bank.

Wij behouden ons het recht voor om te weigeren i.v.m. branchebescherming, hierbij wordt gekeken naar het moment van inschrijving en of u voorgaande jaren deelnemer bent geweest.

Tijdens deze marktdagen bent u verplicht deel te nemen aan de winkelweekactie.

U bent verplicht per € 5,00 omzet een bon te geven. De bonnen kosten € 10,00 per boekje van 100. De eerste 2 boekjes zullen bij uw inschrijfgeld worden geteld, en worden bij het afhalen van de kraamnummers aan u meegegeven.
Dit jaar wordt er extra gelet op het uitgeven van de bonnen, wordt hier niet aan voldaan volgt schorsing!

Prijzen (voor 2 dagen)

Kraamhuur food

€ 115,00 per stuk / Open ruimte € 55,00 per strekkende meter max. 3 meter diep.

Milieutoeslag € 17,00 Verplichte afname 2 bonnenboekjes a € 20,00 (=2% van omzet)

Kraamhuur non-food

€ 100,00 per stuk / Open ruimte € 40,00 per strekkende meter max. 3 meter diep.

Milieutoeslag € 17,00 Verplichte afname 2 bonnenboekjes a € 20,00 (=2% van omzet)

Kraamzeilen
Ter plaatse te huur voor € 5,00 per zeil voor twee dagen, borgsom € 25,00 per zeil.

Elektriciteit
Tenzij anders besproken: zelf regelen met aanwonende. De kramen zijn voorzien van 2 fittingen waarin u zelf 2 bollen van maximaal 40 watt mag draaien.

Reglement

 1. De kramen dienen beide dagen gedurende de volledige markttijd bezet te blijven. Bij verhindering dient er tijdig bericht aan de marktcommissie te worden gedaan.

 2. Indien om 13.30 uur de toegewezen verkoopruimte niet in gebruik is genomen, behoudt de marktcommissie zich het recht voor om de verkoopruimte aan een ander toe te wijzen.

 3. Men is verplicht te verschijnen met de bij de inschrijving opgegeven branche en conform de opgegeven presentatie.

 4. Men dient zich strikt te houden aan de toegewezen kramen c.q. verkoopruimte.

 5. Men dient zich strikt te houden aan de aanwijzingen van de politie en de marktcommissie.

 6. Zaken waarin het reglement niet voorziet en de interpretatie van het reglement berusten bij de marktcommissie, waarvan de besluiten bindend zijn voor partijen.

 7. Bij uitsluiting van (verdere) deelname aan de markt door handelingen in strijd met het reglement, bestaat er geen recht tot verrekening van de betaalde huursom.
 8. Men is verplicht mee te doen aan de winkelweekaktie, waarvoor bij ieder vijf euro omzet speciale bonnen
  worden uitgegeven aan de klanten. De eerste twee boekjes worden bij het inschrijfgeld geteld en op de markt
  bij het afhalen van uw kraamnummers meegegeven. Uw klant kan hiermee leuke prijzen winnen!

 9. De eerste twee boekjes worden bij uw inschrijfgeld geteld en op de markt bij het afhalen van uw kraamnummers meegeven.
Bedrijfsgegevens
Presentatiegegevens Normale verkoop Spelvorm
Eigen verkoopstand (indien van toepassing)
Elektriciteit (indien van toepassing)
Opmerkingen / Akkoord Ik ben op de hoogte van en ga akkoord met de bovenstaande tarieven en het reglement.

Volg ons

Twitter

WVO in het kort

De Winkeliers Vereniging Opheusden kent een geschiedenis die ruim een halve eeuw in beslag neemt.Al in 1950 werd voor de eerste maal de voorzittershamer gehanteerd. Lees meer...

naar boven